Điện lạnh ô tô, Điều hòa ô tô không lạnh – Nguyên nhân