TÀI LIỆU ĐIỆN LẠNH

Hệ thống máy đá vảy – Nguyên lý làm việc

Do máy đá cây có nhiều nhược điểm và không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm, nên hiện nay hầu hết các xí nghiệp chế biến thực phẩm đều sử dụng máy đá vảy để sản xuất phục vụ chế biến thực phẩm, đặc biệt trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản.

Read More