VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH

GAS LẠNH FORANE 407c USA

Gas Lạnh Forane ®407C GAS DUPONT GAS HONEYWELL GAS FORANE GAS ẤN ĐỘ GAS LẠNH CÁC LOẠI LỐC ĐIỀU HÒA GIÀN NÓNG GIÀN LẠNH GIÀN SƯỞI SẢN PHẨM KHÁC LIÊN KẾT THƯ GIÃN Gas Lạnh Forane ® 407C là một hỗn hợp đẳng khí không gây hại tới tầng Ôzone bao gồm 3 loại môi chất lạnh là R-32, R-125 và R134a. Có những thuộc tính phù hợp để thay thế cho ga lạnh R-22 trong các ứng dụng điều hòa không khí Sử dụng để thay thế cho các…

Read More