• Thông tin thêm

Thông tin thêm

Color

Blue, Red

Size

Extra Small, Medium, Small